Zaakgericht werken bij woningcorporaties; Waarom nog uitstellen?

Vandaag de 1e blog van een serie over zaakgericht werken bij woningcorporaties. De komende weken gaan we in een aantal korte blogs onze ervaring met Zaakgericht Werken delen. Als eerste gaan we in op nut en noodzaak van zaakgericht werken voor corporaties. Waarom doe je dat? En waarom nu?

Zaakgericht Werken bij Woningcorporaties: waarom nu?

Wij horen van corporaties dat ze graag zaakgericht willen gaan werken, maar dat ze eerst het huurdersportaal of liever de interactieve website op orde willen hebben.  Of dat ze bezig zijn om de klantprocessen LEAN te maken.

Natuurlijk mag iedereen zijn eigen keuzes maken, maar bij ons komt het over als het paard achter de wagen spannen. In de transformatie naar de sociale digitale corporatie heeft een  betaalbare, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening  de hoogste prioriteit. En dat bereik je met Zaakgericht Werken. Bovendien worstelt elke corporatie met vergrijzing en beperkte mobiliteit van het personeel. Mits juist geïmplementeerd levert Zaakgericht Werken ook een grote bijdrage aan de transformatie van de organisatie.

Kortom, eerst huurdersportaal of eerst Lean is wat ons betreft een excuus om maar niet te beginnen met de echte verandering: Zaakgericht Werken. Een huurdersportaal an sich zegt nog niets over een uitstekende dienstverlening. Wat levert Lean denken de klant nu echt op? Wat gebeurt er als je Lean en huurderportaal combineert met Zaakgericht Werken? Vragen die we in komende blogs gaan beantwoorden.

Zaakgericht Werken: waarom doe je dat?

Natuurlijk stelt een huurdersportaal je in staat om eenvoudige klantvragen direct te beantwoorden. Maar hoe zit het met de wat complexere klantvragen, zoals een huuropzegging of een aanvraag voor een betalingsregeling? Bij zaakgericht werken gaat het er enerzijds om de afhandeling van de complexe klantvragen minder complex te maken. Anderzijds maak je door zaakgericht werken de afhandeling voorspelbaar en inzichtelijk voor alle betrokkenen. Zowel voor de klant als voor de medewerkers. Bij het zaakgericht maken van de (complexe) klantvragen ga je aan de slag met:

  1. het Lean maken van je proces;
  2. het vaststellen wat echt nodig is om de kwaliteit van je dienstverlening te borgen, inclusief toetsing bij de klant;
  3. het implementeren van één zaakdossier dat alle betrokken, ook de klant, inzicht geeft in de status van de (complexe) klantvraag,);
  4. de transformatie naar resultaatgericht en zelfsturend werken van je medewerkers.

In onze volgende blog  gaan we in op de eerste stap: het zaakgericht maken van processen.

Henriette Eijsenring

Smile