Verandermanagement: zo krijgt u medewerkers mee

Mensen laten zich niet veranderen, ze moeten dat zelf willen. Daarom zorgen we ervoor dat de mensen met wie we werken, verandering ook leuk vinden. Goed verandermanagement, we leggen uit hoe.

We betrekken medewerkers vanaf dag 1 bij de verandering

Wij kiezen ervoor om vanaf het eerste moment samen met uw medewerkers aan de slag te gaan. De kans is namelijk groter dat medewerkers mee willen in een verandering als ze het als ‘hun’ verandering zien. Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat we medewerkers uit meerdere lagen van de organisatie bij elkaar brengen, om zo zoveel mogelijk verschillende kennis te bundelen. In sessies brengen we hun doelen, wensen en uitdagingen in kaart. Er ontstaat een gedeelde visie of een veranderplan dat aansluit bij een breed gedragen belevingswereld. Doordat we deze medewerkers actief betrekken bij de totstandkoming, zijn ze gemotiveerd om de verandering uiteindelijk zelf vorm te geven.

We werken samen met een co-piloot uit de organisatie

Daarnaast werken we altijd samen met een co-piloot uit de organisatie zelf. Hij of zij heeft feeling met de organisatiecultuur en de werkvloer. Hierdoor sluit de verandering zowel aan op het doel als de praktijk. Ook zo borgen we de verandering.

We werken vanuit een bredere visie

Een veranderprogramma raakt de bedrijfscultuur. Soms verandert het organisatiemodel er zelfs door. Wat we hiermee willen aangeven, is dat verandering meer is dan een plan. Het heeft effect op uw medewerkers, processen, en ook de bedrijfsmiddelen die gebruikt worden. Wij verankeren prestatieafspraken en borgen die in de HR-cyclus: want zelfsturend werken op basis van performance afspraken werkt alleen als je die performance bewaakt en de resultaten binnen je HR Cyclus evalueert met je medewerkers. In verandering is niet alleen het ‘hoe’ belangrijk, maar vooral ook het ‘waarom’ en ‘waarvoor’. Kortom, verandering is een integraal proces. Het is dus belangrijk om zorgvuldig na te denken over de juiste strategie.

Meer weten? We maken graag kennis.

Menno de Jong en Henriette Eijsenring

Smile