HMVW: zo maken wij verandering leuk

U staat voor een ingrijpende digitale transformatie of een ICT sourcing vraagstuk. U zoekt naar een heldere visie en een ondernemingsplan dat richting biedt. Of u wilt uw informatiebeveiliging op orde brengen zodat deze voldoet aan de laatste privacywetgeving. In al deze gevallen is er verandering nodig binnen uw organisatie. Maar hoe voert u deze succesvol door? Daar zijn we binnen HMVW continu mee bezig.

Verandering moet in balans zijn

Om te beginnen, is het belangrijk te beseffen dat een verandering altijd in balans moet plaatsvinden. Als u een digitale transformatie wilt doorvoeren, is het bijvoorbeeld niet voldoende om alleen de ICT aan te pakken. Een verandering raakt ook werkprocessen of  -in sommige gevallen- zelfs de hele bedrijfscultuur. Het raakt ook uw medewerkers. Mensen laten zich niet veranderen, ze moeten willen veranderen. Anders gezegd: het is belangrijk dat zij veranderen leuk vinden.

Wij combineren twee werelden

Daarom combineren we binnen HMVW de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant. Wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van processen en projectmanagement. Maar daarbij hebben we ook elk onze eigen kracht. Enerzijds op het vlak van sturing, strategie en hoe we die concreet maken. Anderzijds op het vlak van mensen meekrijgen in de verandering, ze vertrouwen geven. Zo brengen we verandering niet alleen in kaart, maar zorgen we ook dat mensen daar zelf mee aan de slag gaan.

Met andere woorden: vanuit een silobenadering komt echte verandering niet tot stand. En blijft deze niet in stand. Terwijl een integrale aanpak het mogelijk maakt verandering in de juiste balans door te voeren en deze zo duurzaam te maken. Dit is een groeiend proces. Onderweg blijven we bijsturen op basis van feedback. Ook ‘scholen’ we medewerkers in de verandering en helpen we de volledige organisatie daarmee om te gaan.

De ‘verandercirkel’ maken we in het kort zo rond:

  1. Gedeelde visie: wij stellen met u en uw medewerkers het toekomstbeeld vast inclusief de ‘zingeving’, en zorgen dat beide helder zijn voor iedereen.
  2. Voorzorg = nazorg: wij nemen mensen vanaf dag 1 mee in de verandering, sturen waar nodig bij op competenties en borgen zo een zachte landing.
  3. Mensen veranderen zichzelf: uw medewerkers laten zich dus niet tegen hun wil veranderen. Daarom werken we samen aan een verandering die aansluit bij hun belevingswereld.
  4. Agile & Lean: wij sturen op basis van klantwaarde en het meetbaar maken van prestaties om continu verbeteren mogelijk te maken.
  5. Verandering verankerd: wij verankeren de verandering door deze uit te werken in prestatieafspraken en die te borgen in de HR cyclus.

We werken volgens een vaste structuur, aangepast op uw context. De beste veranderaanpak verschilt immers per organisatie. Doordat we nauw samenwerken met medewerkers en een co-piloot uit uw organisatie, weten we zo zeker dat de oplossing zacht en effectief landt binnen uw organisatie. En dat deze verankerd is.

Dan laten we de rest vervolgens vol vertrouwen aan u. Uw organisatie is inmiddels zover dat u op eigen kracht duurzaam blijft werken aan de verandering. En wij staan weer voor u klaar bij een volgend vraagstuk.

Heeft u een verandervraagstuk? Laat het ons weten!

Menno de Jong en Henriette Eijsenring

 

Smile